Estudiants: Rebuig, ansietat i absentisme escolar.