Estudiants: Relació entre escola i família: Responsabilitats compartides per a un procés d'ensenyament-aprenentatge eficaç.