Estudiants: Acostaments biològics i disposicionals