Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA: EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA SOCIOLABORAL.