Estudiants: 4. TRIBUTACIÓ DELS SALARIS EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT