Estudiants: Presentació de l'assignatura i de la metodologia a seguir