Estudiants: 3. ATENCIÓ QUIROPODOLÒGICA AL CENTRE DE 'ISLA DE CUBA'