Estudiants: La política econòmica en el model IS-LM