Estudiants: INTRODUCCIÓ A LA SÍNTESI DE MECANISMES