Estudiants: Càlcul d¿estructures isostàtiques articulades.