Estudiants: Control d'excepcions (Exception) i assercions (assert).