Estudiants: Paràmetres dinàmics del sòl. Assaigs normalitzats.