Estudiants: Característiques i tipus dels assajos clínics