Estudiants: Control i automatització d'instal·lacions d'energia eòlica