Estudiants: El creixement reproductiu de les espècies fruiteres.