Estudiants: Coneixements bàsics sobre informàtica i programació.