Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA 4: EL SUBSISTEMA FÍSIC. OPERACIONS I MÀRQUETING