Estudiants: Sistemes i estàndards de comunicacions per cable