Estudiants: Mesuraments en la Infraestructura d'Internet