Estudiants: La tecnologia en la innovació periodística