Estudiants: Boque I. Prevenció situacional del delicte. antecedents