Estudiants: Els recursos humans en les organitzacions