Estudiants: La conservació en la gestió de la flora