Estudiants: Unitat 2. Caracterització i funcionament dels regadius tradicionals.