Estudiants: Fonaments epistemològics del coneixement transdisciplinar.