Estudiants: "Del camp al projecte": Identificació de situacions i contextos. El cicle de Gestió del Projecte (CGP) i el Marc Lògic. Presentació i defensa de projectes.