Estudiants: El emprenedor i la nova empresa. De la idea al model de negoci.