Estudiants: Marc lògic e instruments de planificació, seguiment i avaluació dels processos de cooperació.