Estudiants: El mon del treball: a on estem, d'a on venim i cap a a on anem.