Estudiants: Introducció als conceptes bàsics de la consolidació.