Estudiants: La direcció i el desglossament del guió.