Estudiants: Introducció i transformació de grups funcionals