Estudiants: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques Cardiovasculars en els serveis d'urgències hospitalàries