Estudiants: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques de l'aparell respiratori en els serveis d'urgències hospitalàries