Estudiants: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques de les malalties infeccioses en els serveis d'urgències hospitalàries.