Estudiants: Clínica de les urgències psiquiàtriques.