Estudiants: Dispositius moleculars: diads moleculars i interruptors, portes lògiques, sensors. Amplificació de senyal i efecte d'antena