Estudiants: Polímers conductors: Propietats i aplicacions.