Estudiants: Introducció i conceptes bàsics de l'electrònica basada en materials moleculars i de l'electrònica unimolecular.