Estudiants: Dispositius electrònics moleculars: OFETs, OLEDs i cèl¿lules fotovoltaiques; estructura i tipus dispositius; fonaments físics del seu funcionament; materials constituents; comparació amb els dispositius inorgànics. Cèl¿lules fotovoltaiques tipus DSSC i Organic.