Estudiants: Propietats i escales magnètiques. Processos d'inversió d'imantació, efectes de grandària i processos dinàmics. Espintrónica (spin valves, MTJ, spin torque effect) , orbitrónica (spin Hall effect, Inverse SHE).