Estudiants: La perillositat criminal : psicopatia i neurobiologia . PCL - R, PCL - I i derivats.