Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA 1: FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT