Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA 3: NORMALITZACIÓ COMPTABLE.