Estudiants: La noticia y la construcció de la realitat