Estudiants: INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES PER A PERIODISTES