Estudiants: UNITAT 1.- PRINCIPIS BÀSICS DE LA FISCALITAT INTERNACIONAL