Estudiants: UNITAT 7. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I LES OPERACIONS INTERNACIONALS