Estudiants: UNITAT 4. ASPECTES MÉS RELLEVANTS QUE EL SISTEMA TRIBUTARI PROJECTA SOBRE L'EMPRESA VALENCIANA