Estudiants: UNITAT 6. LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL REALITZADES PER LES EMPRESES VALENCIANES